Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van De Boekenwurm(en al haar dochterondernemingen en merken) bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door De Boekenwurm; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@stripfan.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor eigen risico en portokosten voor eigen rekening).

Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:
De Boekenwurm, To Hölscherplein 8 , 5701 TM Helmond, Nederland

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten zijn voor rekening van de klant. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

U kunt de artikelen ook op een van de stripbeurzen ruilen waar wij met onze stand staan of in ons magazijn. (wel op afspraak)

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Verzending
U kunt een keuze maken tussen diverse bezorgingsvormen echter bij keuze voor zonder/track trace (eigen risico) ligt het risico bij de klant bij kwijt raken of schade aan de verzending. Bij kwijt raken van de verzending stellen wij na 10 werkdagen een onderzoek in bij PostNL (pakjes worden vaak binnen die periode alsnog afgeleverd). Ons advies is dan ook om voor verzekerde verzending te kiezen. Natuurlijk verpakken wij elke zending stevig om schade te voorkomen.

Indien u recht heeft op een gratis verzending moet u dit zelf aanklikken op de website, doet u dit niet dan gaan wij ervan uit dat u een snel + zeker verzending wilt. En zijn de verzendkosten uw bijdrage in de uiteindelijke duurdere verzendkosten die wij moeten betalen.

De Boekenwurm draagt het risico tot de Boekenwurm de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de levering aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.

Aannemen goederen + verzending
Als u een zending van ons krijgt controleer bij aanname van de zending of de verpakking niet beschadigd is. Als u tekent voor ontvangst dan tekent u voor een correcte verzending dus NOOIT tekenen als het pakket beschadigd is. (als u dit wel doet dan hebben wij geen verhaal meer naar PostNL en kunnen wij GEEN schade vergoeden!!) Laat ons direct iets weten als er iets mis is met de zending! (uiterlijk binnen 48 uur)

Kijk goed of uw (adres)gegevens kloppen en of de bestelde aantallen kloppen, uw bijdrage in de verzending is voor één maal verzenden. Als uw zending terugkomt omdat uw gegevens niet goed zijn ingevuld of omdat U uw pakket niet op tijd afgehaald hebt op het postkantoor cq agentschap, dan zijn wij genoodzaakt om u opnieuw verzendkosten in rekening te brengen tegen de daadwerkelijke kosten.

Als u pakket terug komt en u de verzendkosten niet opnieuw betaald, zullen wij de bestelling terug betalen zonder de verzendkosten.(het is inmiddels al één maal verzonden)

Controleer uw bestelling goed op eventuele gebreken, mocht uw bestelling niet orde zijn ondanks onze goede zorgen laat dit binnen 48 uur weten na ontvangst. Reclames na deze termijn kunnen niet meer worden behandeld.

Totstandkoming van de overeenkomst
Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen en bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.

Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. (Kijk ook in de mail bij uw spam) De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren.

Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden, mocht de prijs eenzijdig omhoog gaan dan hebt u altijd het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren.

Als u na het tot stand komen van de koopovereenkomst de goederen niet wenst af te nemen zijn wij genoodzaakt om U 10 euro in rekening brengen voor de handeling- en administratiekosten die wij hebben moeten maken.

Betalingen buiten Nederland
Betalingen dienen vooruit gedaan te worden inclusief de verzendkosten. Voor overboekingen buiten Nederland ontvangt u van ons een IBAN nummer en BIC Code (Swift code) per mail met de leveringsvoorwaarden. Gebruik bij betaling het IBAN nummer en BIC code want kosten voor betaling zijn altijd voor de klant!! Vraag aan uw bank als u twijfelt hoe u met gebruik van deze codes een kosteloze overboeking kan maken.

Betalingen waar voor ons kosten aan verbonden zijn worden pas verwerkt op het moment dat de gehele bedrag van de bestelling binnen is. Wordt binnen 4 weken niet het volledige bedrag betaald zullen wij het bedrag minus de kosten terug storten. Voor alle betalingen geldt dat deze in EURO’s betaald dienen te worden.

Privacy
De Boekenwurm neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.

De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over De Boekenwurm en de producten die wij voeren.

Akkoord
Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij De Boekenwurm, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en gaat met deze akkoord.